100 éves bulvár hírek Hévízről

2023.01.12

Száz éve is írtak az újságok tragédiákról, balesetekről, gyilkosságokról persze kicsit másképp. Összeszedtünk pár Hévízhez köthető cikket a korabeli sajtóból. Nagyon  érdekes, hogy mindenkinek szerepel a teljes neve és titulusa. A legérdekesebb ember, aki akkoriban autószerencsétlenségben szerzett sérülést egy arab strucctoll kereskedő. Előfordultak, családi lövöldözések, késes gyilkosság vagy összezavarodott cserszegtomaji lakos öngyilkossága is.

Óriási probléma az autók "őrült sebessége"

Részint, a nagyközönségnek szerkesztőségünkben leadott panaszai, részint saját tapasztalataink késztetnek bennünket arra, hogy a Keszthely-hévízi autók eszeveszett rohanására felhívjuk a hatóság figyelmét. Az idei nagy konkurencia miatt ugyanis valóságos verseny fejlődött ki a különböző vállalkozók autói között.  Itt a hatóságnak kell közbelépnie az autók mostani szédítő sebességének lassítása végett, ha csak azt nem akarja, hogy egyesek nyerészkedését mások egészségükkel, életükkel fizessék meg.

Írja a Balatonvidék 1912-07-14 / 28. száma. Az Balatonvidék következő lapszáma pedig már "véres szerencsétlenség"-ről számol be:

Véres szerencsétlenség történt tegnap délután 5 órakor a Fő-utcán. Báró Puteání István edericsi földbirtokos fogata a dr. Simon Ernő gyógyszertára előtt állt. A lovak egy Hévízről jövő autó tűlkölésétől megbokrosodtak, a kocsival megfordultak és őrült vágtatással rohantak az elemi iskola felé. Itt, a kocsist, a járdára ragadták, az ipartestület házáig jutottak, hol a kocsi nekiütődött egy fának, a nagy zökkenésben a kocsis a bakról lebukott és súlyos sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenül járt kocsist, a kórházba szállították.

Automobil-szerencsétlenség!  Váradi Géza szombathelyi lakós, Keszthely-Héviz közötti autóközlekedési vállalkozó 20 lóerős amerikai gyártmánya «Ford» kocsija a reggeli órákban a zalaszántói országútról Dobogó-major felé vivő kanyarulattól délre, mintegy 100 méterrel a kanyaruló előtt, belefordult öt utasával egy másfél méter mély árokba.

Hogy mi volt a szerencsétlenségnek oka, azt megállapítani nem lehet, mert a kocsi teljesen nyílt országúton haladt, sőt a belefordulás pillanatában a kocsi már annyira be volt fékezve, hogy alig mozgott. Bizonyítja ezt az a körülmény is, hogy a bennülök nem is az esés következtében sebesültek meg, hanem legnagyobb részben a lezuhanás közben összetörött üvegtábláktól. Így sebesült meg Kramarts Ilonka, Tömör Angéla és Fekets Linuska a fején és utóbbi a bal karján.

A bennülök közül talán a legnagyobb baleset Tömör Ferenc rábakeszi-i jegyzőt érte, aki állítólag bordatörést szenvedett és ennek megállapítása céljából beszállították a keszthelyi kórházba, ahol dr. Mojzer György kórházi főorvos gondos ápolás alá vette. Könnyű sérülést szenvedett Sabatinó Lévi ádeni arab stiuctoll kereskedő a jobb kezén és zuzódást a bal lábán. A vezetőnek semmi baja sem történt, sőt a kocsiban is csak az összetörött üvegtáblák okozták a legnagyobb kárt.

Szóval az a halálos autó szerencsétlenség - mint a fővárosi és egyes vidéki lapokban elképedve olvashattuk - nem a hévízi országúton, hanem csak a tudósítók fantáziájában és alapok hasábjaiban történt meg.

A Zala megyei újság 1937-10-19 / 236. száma már buszos szerencsétlenségről is beszámol:

Felborult omnibusz. Kedden délután az egyik Hévízre tartó omnibusznak az Amazon szálló előtt, eltörött, egy kereke s a kocsi felborult. Szerencsére a bent ülőknek pillanatnyi ijedtségen kívül más baja nem esett. A felfordulásért sem a kocsist, sem a tulajdonosi; okozni nem lehet, egyedüli hibás csak a bognár, ki az uj kerekek küllőit, podvás fából faragta, melyek a nehéz alkotmány terhe alatt összeroskadtak. 

Előfordultak lopások vagy hogy a vendég fizetés nélkül távozott a szállodából. 

Hévizszentandiáson Szeliyéri Ádám budapesti pénzügyőri szemlésznek 180 koronáját, Hévizén pedig Nagy Lajosné budapesti lakósnak 30 koronáját ismeretlen tolvajok ellopták. A csendőrség erélyesen nyomoz a tettesek után. 

Magyarig Ferencné budapesti lakos hévíz-szentandrási egyik »fizető« vendége meglógott a napokban 40 pengő ellátási díjjal. Az élelmes panzió tulajdonosnő azonnal autóra kapott és utána eredt »kedves vendégének«- A keszthelyi állomáson szerencsésen utol is érte. A nyakoncsípett 'vendég megemberelte magát, s a 40 pengő hátralékra 20 pengőt készpénzben le is fizetett, a fennmaradó 20 Pengő hátralékról pedig bont adott, amelyet Budapesten fog beváltani. Útközben csendben alkalma lesz majd elmélkedni arról, hogy, mégsem jó a potya nyaralás, vannak még élelmes penziósok, akik nyakát szegik az ilyen próbálkozásnak, mint a hévízszentandrási eset is mutatja. Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember

A Hévízi lefolyó többször is színtere volt rablásoknak sőt gyilkosságoknak is. 

Ellopta a társa pénzét. Major János alsópáhoki trafikos a múlt év július 5-én a keszthelyi vásárról tartott hazafelé kissé boros állapotban. Útközben hozzája csatlakozott László Gergely esztergályi lakatos és elkísérte a hévízi gáthoz. László felhasználta Major boros voltát és kilopta zsebéből 240 pengőt tartalmazó tárcáját. A törvényszék most Lászlót 6 heti fogházra ítélte, de az ítélet végrehajtását felfüggesztette. A felek fellebbeztek.  Zalamegyei Ujság, 1931-04-12 / 82. szám 

Életfogytig tartó fegyház. Szij Gábor 65 éves ember és életének egy harmadát a fegyházban töltötte. 1872-ben mint kóborló betyárt fogták el s elítélték 2 és fél esztendőre. Alig szabadult ki, gyilkosságot és rablást követett el, amelyekért 20 esztendőt töltött Illaván. 1894-ben került haza. Ez év március havában Szita Gáborral együtt mulatot Keszthelyen. Később együtt mentek Hévíz felé. A hévízi gáton Szij az előtte ballagó Szitát bottal leütötte, azután a torkát késsel elvágta és elvitte a zsebében volt 12 K-t. A vén gyilkost elfogták és 8-án a nagykanizsai esküdtszék elé állították. Az esküdtek Szij Gábort bűnösnek mondták ki s a törvényszék a gonosztevőt életfogytig tartó fegyházra ítélte. Zalavármegyei Hirlap* 1905. junius 25.

Szerencsétlen balesetekről is megírt minden részletet az újság:

Halálos szerencsétlenség véletlenségből.

hullámzó néptömeg vette körül f. hó 16 án este a város tulajdonában levő bérházat, mely az u Lénárd-kerttel szemben fekszik. Ebben a házban lakik egy idő óta Weim Albert puskaműves, aki nyugalmaztatása előtt mint mondják, fegyvermester volt katonáéknál. Wenn Albert, lakásán történt a megrendítő szerencsétlenség. A puskaműveshez egy megromlott browningot vittek 16-án estefelé és figyelmeztették, hogy a pisztolyban éles töltés van. Wenn éppen hozzálátott a pisztoly szétszedéséhez, mikor Bödör János, Kohn fia kertül tulajdonos egyik kocsisa, aki évek óta a nagy omnibusszal járt Hévízre, odavetődött és kíváncsian nézegette a neki újmódi öldöklő szerszámot. Mialatt Bödör János az, asztal főié hajolt, hogy jobban lássa a fegyver szerkezetét a fegyver véletlenül elsült és egyik éles töltés a kíváncsi ember testébe hatolt. A szerencsétlen emberi vértől borítva rogyott össze és fájdalmasan kiáltott : «Jaj, végem van !>

A puskaműves rögtön orvosért küldött, maga pedig ment, a csendőrséghez, hogy a szerencsétlen esetet feljelentse. A halálosan megsebesült Bödör dr. Mojzer György orvos vette kezelés alá, ott, az istállóban, ahová az iszonyú kínok közt vergődő embert átszállították.

Az orvosi vizsgálat halálos sebesülést állapított meg és a bíróságnak sietnie kellett, hogy a halál torkában levő kocsist kihallgathassa. Nemsokára megjelent a helyszínén Fehér József járásbíró, aki a kihallgatást el is végezte. A szerencsétlen kocsis vagy öt, óra hosszáig kínlódott, aztán úgy éjfél tájban kiszenvedett. Balatonvidék, 1912-09-22 / 38. szám

Családi dráma a keszthelyi vadaskertben. Véres családi dráma játszódott le f. hó 4-én este 7 órakor H Keszthely és Hévíz közt elterülő vadaskertben. Nash John angol fácános rálőtt nejére és 19 éves fiára. Az asszony szerencsére könnyű sebbel elmenekült, de a fiú önvédelemből kétszer atyjára lőtt, ki súlyosan megsebesült. A sebesülteket Hanny Ödön dr. részesítette az első orvosi segélyben. A fiú sebesülése könnyű természetű. Az apát a keszthelyi kórházba szállították. Balatonvidék 1912-12-08 / 49. szám

Ismeretlen halottat találtak október első napjaiban, a hévízi tóban. Most kiderült, hogy az illető Tóth Boldizsár, 57 éves cserszegtomaji lakos, aki a háborúból elmezavarral jött haza, s nem tudta géplakatosmesterségét folytatni. Felesége a hévízszentandrási csendőrőrsön felmutatott arcképről és a halott zsebében talált tárgyakról ismert rá szerencsétlen férjére, aki állandóan foglalkozott az öngyilkosság gondolatával.  Zalamegyei Ujság 1937-10-19 / 236. szám